Rugsėjo 27 d. Birštono tarybos posėdis ir svarbiausi jo sprendimai

2019.09.27

Rugsėjo 27 d., penktadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.
Tarybos posėdžio pradžioje Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pasveikino visus Pasaulinės turizmo dienos proga, Socialinių darbuotojų dienos proga, artėjančios Policijos-Angelų sargų dienos ir Pagyvenusių žmonių dienos progomis. Buvo pasveikinti ir Savivaldybės mokytojai, artėjančios Mokytojų dienos proga. „Metų mokytoju“ buvo išrinkta ir diplomu bei piniginiu 1000 eurų prizu apdovanota Birštono gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Birutė Sinkevičienė. Merės padėkas už puikų pedagoginį darbą, profesionalumą gavo:
Laima Jusienė – ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ projektinių veiklų dalyvė ir iniciatorė, Birštono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos narė; Dalia Garmuvienė – nuo įstaigos įkūrimo 1989 m. jau 30 metų dirbanti ikimokyklinės grupės mokytoja Birštono lopšelyje-darželyje „Giliukas“; Romanas Lykovas – Birštono meno mokyklos gitaros mokytojas. Romanas rengia mokinių ansamblius festivaliams ir koncertams, aranžuoja kūrinius. Aktyviai dalyvavo projekte ,,Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas Birštono savivaldybėje. Padėką taip pat gavo Vidutė Berteškienė, nuolat ieškanti naujų metodų, kad jos dėstomos chemijos pamokos būtų mokiniams patrauklios ir įdomios. Su mokiniais dalyvavo Lietuvos moksleivių STEAM konkurse „Mūsų eksperimentas“ užėmė I ir II vietas. Už tai jie apdovanoti kelione į Berlyną bei Klaipėdą.
Taryba pritarė sprendimui perimti Birštono savivaldybės nuosavybėn šiuo metu Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR aplinkos ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – apžvalgos bokštą Birštone, Bokšto al. 25. Apžvalgos bokštas įrengtas pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Birštono savivaldybės administracijos partnerystės sutartį, projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ veikloms įgyvendinti. Pagal partnerystės sutartį Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Nemuno kilpų regioniniame parke (Birštone, Bokšto al. 25) pastatė 51,53 m aukščio apžvalgos bokštą. 2019 m. liepos 10 d. yra surašyta deklaracija apie apžvalgos bokšto statybos užbaigimą ir valstybės nuosavybė Nekilnojamojo turto registre yra įregistruota 2019 m. rugsėjo 2 d. Apžvalgos bokštas, kurio įsigijimo vertė – 669.130,00 Eur, yra įrengtas valstybei nuosavybės teise priklausančiame 0,1281 ha ploto žemės sklype, Birštone, Bokšto al. 25, kurį pagal 2018 m. vasario 14 d. valstybinės žemės panaudos sutartį valdo Birštono savivaldybė.
Posėdžio metu Taryba patvirtino patikslintus Birštono savivaldybės būsto fondo sąrašą ir Birštono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą. Per metus yra pasikeitę keleto būstų duomenys: atlikus remontą, pasikeitė būstų plotai, būstai išbraukti iš socialinių būstų sąrašo bei siūloma į sąrašus įrašyti būstų inventorinius numerius, naudingus plotus ir unikalius numerius. Šie patikslinimai sudarytų galimybę atlikti greitesnę būstų duomenų paiešką. Priėmus sprendimo projektą, Birštono savivaldybės būstų fondo bendra duomenų suvestinė būtų tokia: socialiniai būstai iš viso – 48 (mieste – 41, kaime – 7), tarnybiniai būstai (mieste – 4), kiti (savivaldybės) būstai iš viso – 33 (mieste).
Taryba pritarė sprendimui parengti juridinį pagrindą 2019 metais naudoti Birštono savivaldybei Kelių priežiūros ir plėtros programos skiriamas kurortų tikslines lėšas konkretiems objektams, kurie parinkti vadovaujantis Birštono savivaldybės tarybos patvirtintu Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašu. Įvykdžius Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono savivaldybei pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių paskirstymo 2019 metais objektams sąraše nurodytų objektų viešuosius pirkimus, buvo sutaupyta lėšų. Siūloma į minėtą objektų sąrašą įtraukti 3 naujus objektus: Birštono seniūnijos vietinės reikšmės kelio BR-42 (Matiešonys–Puzonys) atkarpos remontas, Jaunimo g. šaligatvio atkarpos nuo Kęstučio g. iki pėsčiųjų perėjos remontas, S. Dariaus ir S. Girėno g. įvažiavimo į Druskupio g. 4, šaligatvių remontas.
Taryba nutarė patikslinti du vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus: Birštono AS–Nemajūnai–Siponys, Birštono AS–Nemajūnai–Šilėnai–Siponys, pratęsiant autobuso važiavimo iki Šilėnų sodų laikotarpį iki šių metų spalio 31 d. Pagal šiuo metu su vežėju suderintą keleivių vežimo tvarkaraštį, autobusas maršrutu Birštono AS–Nemajūnai–Šilėnai–Siponys į Šilėnų kaime esančius sodus važiuos iki šių metų rugsėjo 30 d. Yra gautas Šilėnų sodininkų bendrijos „Nemunas“ pirmininko prašymas šį terminą nukelti iki šių metų spalio 31 d., sudaryti sąlygas dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veikloje „Parama vietiniams keliams“ bei gauti finansavimą Birštono savivaldybės administracijos projektui „Vietinės reikšmės kelio BR-7 (A16–Škėvonys) atkarpos kapitalinis remontas“. Taryba pritarė sprendimui atlikti vietinės reikšmės kelio BR-7 atkarpos Škėvonių kaimo teritorijoje kapitalinį remontą, įrengiant asfalto dangą ir drenažo sistemas. Projekto preliminari biudžeto suma – apie 250 tūkst. Eur, iš jų – 200 tūkst. Eur (80 proc.) sudaro ES lėšos, 50 tūkst. Eur (20 proc.) – Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos. Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.
Taip pat Taryba pritarė sprendimui sudaryti sąlygas dalyvauti 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir gauti finansavimą bendro Birštono savivaldybės administracijos ir Raczki valsčiaus (Lenkija) administracijos projekto „Bendri veiksmai siekiant pagerinti paveldo turizmą abipus sienos“ (toliau – Projektas) rengime ir įgyvendinime. Rengiamo projekto tikslas – skatinti turizmo plėtrą kultūros paveldo objektuose bei vykdyti kultūrinius mainus pasienio teritorijose. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti garso, vaizdo ir apšvietimo sistemas Kurhauzui bei Birštono kultūros centrui.
Taip pat buvo pritarta sprendimui sudaryti sąlygas dalyvauti 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir gauti finansavimą bendro Birštono savivaldybės administracijos ir Lapy ligoninės (Lenkija) administracijos projekto „Bendri veiksmai stiprinantys tarpvalstybinę sveikatos priežiūros sistemą Lietuvos–Lenkijos pasienyje“ (toliau – Projektas) rengime ir įgyvendinime. Šio projekto tikslas – stiprinti sveikatos priežiūros paslaugas Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre, įsigyjant reikalingą medicininę įrangą, rengti bei įgyvendinti sveikatos stiprinimo programas, kelti medicinos personalo kvalifikaciją, dalyvaujant mokomuosiuose vizituose pas projekto partnerį.
Buvo pritarta ir sprendimui sudaryti sąlygas dalyvauti 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir gauti finansavimą bendro Birštono savivaldybės administracijos ir Lenkijos Punsko apskrities administracijos projekto „Patrauklios Punsko ir Birštono viešosios erdvės: Paveldas. Konkurencingumas. Tvarus turizmas“ (toliau – Projektas) rengime ir įgyvendinime. Šio projekto tikslas – skatinti turizmo plėtrą, Birštono mieste, Vytauto parko teritorijoje, įrengti orkestrinę, petankės pavėsinę, šachmatinę su įranga bei lauko vandentiekio tinklus į gertuves, siekiant puoselėti istorinio kurorto tradicijas ir keistis gerąja patirtimi su projekto partneriu. Projekto partneris – Lenkijos Punsko apskrities administracija.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai