Priimami studentų prašymai Birštono savivaldybės Studijų rėmimo fondo vienkartinėms stipendijoms gauti

Priimami studentų prašymai Birštono savivaldybės Studijų rėmimo fondo vienkartinėms stipendijoms gauti.
Dokumentus pateikti nuo spalio  1 d. iki spalio  31 d. vyriausiajai jaunimo reikalų specialistei (316 kab.).

Reikalingi dokumentai:
Studentas (tėvai (globėjai) iki nustatytos datos (pirmajam semestrui nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d.) pateikia šiuos dokumentus:
1. asmens dokumentą ir jo kopiją;
2. prašymą;
3. fakulteto dekanato patvirtinta pažymą apie paskutinio semestro pažangumą (pažymių vidurkį);
4. pažymą apie (originalas) mokymąsi aukštojoje mokykloje.
5. pažymas apie šeimos pajamas už 3 paskutinius (liepa, rugpjūtis, rugsėjis) mėnesius:
– darbo užmokestį;
– pašalpas;
– pensijas;
– stipendijas;
– gaunamus alimentus;
– bedarbiams pažymą iš darbo biržos, jei tėvai(globėjai) bedarbiai;
6. pažymą apie šeimos sudėtį;
7. neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją;

Prašymą rasite adresu:

Birštono savivaldybės studijų rėmimo fondas


(www.birstonas.lt → veikla → veiklos sritys → jaunimas → Birštono savivaldybės studijų rėmimo fondas)

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai