Spalio 25 d. Birštono tarybos posėdis ir svarbiausi jo sprendimai

Spalio 25 d., penktadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.
Taryba pritarė sprendimui perduoti Birštono jaunimo klubui (asociacijai), pagal panaudos sutartį, pirminės sveikatos priežiūros centro Birštone, Jaunimo
g. 8-3, dalį patalpų, asociacijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Birštono jaunimo klubas šiose patalpose vykdys asociacijos administracinį darbą, organizuos kultūrinius, sporto, švietimo ir kitus viešuosius renginius, jaunimo laisvalaikį. Birštono jaunimo klubo narių skaičius šiuo metu yra 15. Tai vienintelė Birštono savivaldybėje veikianti jaunimo ir su jaunimu dirbanti organizacija. Ši asociacija skatina tikslingą jaunimo užimtumą, organizuoja kultūrinius ir švietėjiškus renginius, prisideda prie neformalaus jaunimo ugdymo, skatina pilietiškumą, lavina ir ugdo jaunų žmonių meninę išraišką, dalyvauja įvairiuose koncertuose, renginiuose, valstybinėse šventėse, paramos programose, taip pat organizuoja jaunimui skirtą veiklą – diskotekas, susitikimus su žymiais žmonėmis, rengia sportinius renginius, dirba savanoriais Birštono savivaldybės renginiuose. Birštono jaunimo klubas planuoja, kad, pagal panaudos sutartį gautose patalpose pagal nustatytą grafiką, dirbs atsakingas darbuotojas.
Taryba pritarė sprendimui pritarti Vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Birštono autobusų stotis–Nemajūnai–Siponys, Birštono autobusų stotis–Nemajūnai–Šilėnai–Siponys, Birštono autobusų stotis–Birštono viensėdis–Puzonys paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų projektui. Iki 2020 m. sausio 1 d. planuojama atlikti konkurencingą vežimo paslaugos pirkimo (t. y. vežėjo parinkimo) procedūrą.
Taip pat Taryba pritarė sprendimui patvirtinti šios sudėties Birštono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą: Lina Kamarauskienė – Birštono vienkiemio bendruomenės deleguota atstovė; Alina Jaskūnienė – Birštono kurorto bendruomenės deleguota atstovė;Irena Joana Šliaužienė – Nemajūnų bendruomenės santalkos deleguota atstovė; Laurynas Laukevičius – Matiešionių krašto bendruomenės deleguotas atstovas, Helmanas Lik – Birštono savivaldybės tarybos narys, Birutė Vokietaitienė – Birštono savivaldybės tarybos narė, Juozas Aleksandravičius – Birštono savivaldybės tarybos narys, Gintautas Pačėsas – Nemajūnų dienos centro direktorius. Sudaryta bendruomeninių organizacijų taryba iš deleguotų institucijų, organizacijų, skatins bendruomeninių organizacijų veiklą, bendradarbiavimą, bendrų tikslų siekimą, užtikrins palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą ir bendruomeninių plėtros politikos formavimą savivaldybėje.

 

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai