Informacinis pranešimas apie rengiamą Žemės sklypo Birštone, Jaunimo g. 1, detaliojo plano koregavimą

Informuojame, kad yra rengiamas Žemės sklypo Birštone, Jaunimo g. 1, detaliojo plano, kuris patvirtintas Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-01 „Dėl žemės sklypo Birštone, Jaunimo g. 1, detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Birštonas, Jaunimo g. 1, kadastro Nr. 1201/0002:226.

Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracija.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „KAUNO STATYBŲ RANGA“, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el. p.: [email protected], tel.: 868714585.

Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el. p.: [email protected], tel.: 868714585.

Planavimo pagrindas: Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-222 (2019-08-06), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. (11.18.)-IS-226 (2019-09-05), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1) Žemės sklypo Birštone, Jaunimo g. 1, detaliojo plano, kuris patvirtintas Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-01 „Dėl žemės sklypo Birštone, Jaunimo g. 1, detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimas.

2) Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamentų nustatymas.

3) Žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimas iš „visuomeninės paskirties teritorijos“ į „daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos“.

Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-11-25 d. iki 2019-12-06 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d. d.) plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el. p.: [email protected], tel.: 868714585, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-12-19-514 ir Birštono savivaldybės interneto svetainėje www.birstonas.lt

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

  1. Informacinis pranešimas
  2. Aiškinamasis raštas
  3. Brėžinys

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai