BIRŠTONO MUZIEJUS SKELBIA ATRANKĄ VYR. FONDŲ SAUGOTOJO (PAREIGYBĖS LYGIS – A2, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAS – 7), DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, PAREIGOMS EITI

Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių, humanitarinių ar pedagoginių mokslų studijų srities arba jam prilygintą istoriko išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, išmanyti LR muziejų įstatymą, muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą ir sugebėti visa tai taikyti praktikoje;
3. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, taip pat užsienio kalbas (anglų, rusų);
4. išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. žinoti muziejaus veiklos organizavimo principus;
6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti kompiuterio programomis – MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
7. būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, gebėti bendrauti komandoje.
Su pareigybės aprašymu galima susipažinti čia

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2019 m. gruodžio 16 d. turi pateikti Birštono muziejaus sekretorei-raštvedei (Vytauto g. 9, LT-59211 Birštonas) šiuos dokumentus:
1) laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4) gyvenimo aprašymą;
5) buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis (apie pokalbio laiką informuoti bus tik pokalbiui atrinkti pretendentai).
Išsamesnė informacija teikiama:
Adresu: Vytauto g. 9, LT-59211 Birštonas
Telefonu: (8 319) 65 605
El. paštu: [email protected]

Birštono muziejaus informacija

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai