Patvirtintas 2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas

Informuojame, kad vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 53 punktu ir atsižvelgiant į Birštono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio 2019 m. gruodžio 11 d. protokolą Nr. (30.22)-PV-002, Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. AV-356 patvirtintas 2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas.

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas, kodas, projekto pavadinimas Komisijos narių vertinimo balų vidurkis Skiriama iš viso eurais 2020 m. Iš jų:
Lėšos iš valstybės biudžeto Lėšos iš savivaldybės biudžeto
1. VšĮ LASS pietvakarių centras (vykdytojas LASS Prienų rajono filialas)
„Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui“
44,5 2664,00 2220,00 444,00
2. Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija
„Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“
41,5 10671,00 8892,00 1779,00
                                           Iš viso:   13335,00 11112,00 2223,00

 

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai