Informacija apie patvirtintą Birštono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašą

Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. AV-373 „Dėl Birštono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Birštono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašas, reglamentuojantis socialinių paslaugų įstaigų, pageidaujančių teikti akredituotą socialinę priežiūrą Birštono savivaldybėje atitikties nustatytiems akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams vertinimo ir sprendimų priėmimo procedūras, akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolę.

Informuojame, kad:

  • nuo 2021 m. sausio 1 d. vaikų dienos socialinę priežiūrą gali teikti tik akredituotos socialinių paslaugų įstaigos.
  • nuo 2022 m. sausio 1 d. kitas socialinės priežiūros paslaugas (pagalbą į namus, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichosocialinės pagalbos, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose ir kt. paslaugas) galės teikti tik akredituotos socialinių paslaugų įstaigos.

Išsamesnę  informaciją teikia Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, tel. 8 319 62 019,  8 319 62 010.

Daugiau informacijos čia

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai