COVID-19 rekomendacijos su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojams

Vadovaudamosi LR Vyriausybės sprendimais, organizacijos, dirbančios su jaunimu, privalo nevykdyti atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu komandų veiklų. Darbas su jaunuoliais iš erdvių ir centrų patalpų persikelia į nuotolinę erdvę. Teikiame rekomendacijas kaip siūloma darbą organizuoti ir fiksuoti iki lapkričio 9 d. (galutinė data gali keistis).

PASTABA: Nors Birštone nėra įvestas karantinas, bet pagal galimybes rekomenduojame laikytis saugesnių ribojimų

Visoje Lietuvoje Papildomi ribojimai karantine esančiuose miestuose
Darbas su jaunimu (mobilus darbas su jaunimu ir atviras darbas su jaunimu) Veiklas su jaunuolių grupe vykdome nuotoliniu būdu arba perkeliant užsiėmimus į lauką  (pvz., žygiai) Veiklos su jaunuolių grupe vykdomos tik nuotoliniu būdu
Darbas su jaunimu individualiai (mobilus darbas su jaunimu ir atviras darbas su jaunimu) Centro ir (ar) erdvės patalpose jaunuolius konsultuoti laikantis saugaus atstumo, užtikrinant atitinkamas apsaugos priemones. Darbuotojas centro ir (ar) erdvės patalpose gali konsultuoti ne daugiau kaip vieną jaunuolį (t.y. gali būti teikiamos individualios konsultacijos)

 

Esant galimybei, individualus konsultavimas vykdomas ir lauke laikantis nustatytų saugumo reikalavimų

Centro ir (ar) erdvės patalpose jaunuolius konsultuoti tik išimtiniais būtinais atvejais, laikantis saugaus atstumo, užtikrinant atitinkamas apsaugos priemones. Darbuotojas centro ir (ar) erdvės patalpose gali konsultuoti ne daugiau kaip vieną jaunuolį (t.y. gali būti teikiamos individualios konsultacijos)

 

Esant galimybei, individualus konsultavimas vykdomas ir lauke, laikantis nustatytų saugumo reikalavimų tik išimtiniais būtinais atvejais

Judėjimas ir apsauginės veido kaukės Apsaugines veido kaukes privaloma dėvėti:

·         Konsultuojant jaunuolius individualiai įstaigos patalpose

·         Viešose vietose būriuotis ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis (tarp grupių 2 m atstumas);

·         Viešose ir uždarose erdvėse, transporte, viešose įstaigose privalomos apsauginės veido kaukės

Svarbiausia, jog su jaunais žmonėmis būtų palaikomas nuolatinis ryšys. Tokiu metu jauniems žmonėms yra ypač reikalingas darbuotojų palaikymas, galimybė su jais susisiekti. Taip pat labai svarbus jaunimo užimtumas karantino ir (ar) ekstremalios situacijos metu.

Kiekvienam darbuotojui rekomenduojama susikurti tam tikrą darbo ritmą dienos ir savaitės. Svarbu nusistatyti ir laikytis darbo ritmo bei susitarimų su komanda bei jaunais žmonėmis. Sutarkite laiką, kada su jaunuoliais bus dirbama, pateikite jiems savo planuojamas veiklas ir planuokite kartu su jais.

Darbuotojų, dirbančių su jaunimu nuotoliniu būdu, darbo diena turėtų susidėti iš:

  • Individualių konsultacijų, kurios gali būti skirtos jauniems žmonėms, jų tėvams ar kitiems artimiems žmonėms. Individualios konsultacijos teikiamos kaip pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas. Individualios konsultacijos gali būti vykdomos internetu, telefonu ir susitikus įstaigos patalpose ar teritorijoje gyvai.
  • Grupinių užsiėmimų, kurie vyksta „online“, naudojant įvairias elektronines priemones. Svarbu, kad jaunuoliams būtų suteiktos galimybės naudotis jiems patogiomis ir prieinamomis priemonėmis. Grupiniai užsiėmimai turi būti vykdomi pagal viešai paskelbtą grafiką, kad kiekvienas jaunas žmogus tam tikru laiku galėtų prisijungti. Grupinių užsiėmimų intensyvumą nustato darbo su jaunimu komanda, tačiau rekomenduojame, kad toks darbas sudarytų ne mažiau kaip 2 val. per dieną
  • Darbo su komanda, kuris gali vykti komandos susirinkimų metu, kurie skirti aptarti jaunuolių situacijoms, darbe taikomiems metodai, planuojamoms vykdyti ir įgyvendinti veiklos ir t.t. Vertinama pagal tai, kaip taikomi metodai ir veiklos veikia ir kiek jaunuolių jose dalyvauja. Taip pat komandos galit turėti ir atvejų intervizijas ir/ar supervizijas.
  • Dienos planavimo, darbo su dokumentais.
  • Kita – tai gali būti užduotys, kurias skiria vadovas ir jas reikalinga atlikti.

Dėl lankytojų skaičiavimo:

Rekomenduojama fiksuoti dalyvių skaičių, kurie dalyvavo grupiniuose užsiėmimuose ir individualių konsultacijų skaičių. Galite naudoti kompiuteryje sukurtą lentelę, kurioje patys pažymėsite veikloje dalyvavusio asmens vardą, užsiėmimo tipą (individuali konsultacija, grupinės veiklos) ar kitą jums žinomą informaciją apie jį. Tikėtina, jog veiklos dalyvaus nuolatiniai centro lankytojai, todėl naujų asmenų pritraukimas dirbant nuotoliniu būdu gali sustoti. Jeigu pritrauksite naują asmenį – nepamirškite jo pažymėti prie unikalių dalyvių skaičiaus.

Departamento finansuojamų projektų – programų vykdytojams rekomenduojama:

  • Peržiūrėti projektų – programų ribose teiktus veiklų planus ir parengti atsarginius planus dėl veiklų pakeitimo.
  • Nusprendus atšaukti, pakeisti veiklas, nepamirškite pateikti prašymo su pakoreguotu veiklų planu atsakingiems JRD specialistams, nurodant veiklas, kurias prašote atšaukti arba pakeisti kitomis.

Svarbu!

Jaunimo reikalų departamento finansuojamų projektų-programų vykdytojai gali pirkti priemones (pvz., ZOOM programa ir panašiai), kurios reikalingos veiklos vykdymui elektroninėje erdvėje su jaunais žmonėmis.

Naujausią informaciją apie COVID-19 rasite Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje: https://sam.lrv.lt/lt/

Detaliau apie rekomendacijas jaunimo specialistams skaitykite čia: https://jrd.lt/covid-19%20rekomendacijos

 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Birštono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatoriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai