2021 metais Birštone minėtinos sukaktys

2020.12.11

2021-ieji – Jono Karolio Chodkevičiaus, Marijos Gimbutienės, Juozo Lukšos-Daumanto, Vytauto Mačernio, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos; kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Juozo Zikaro metai.

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius paskelbė Archyvų, Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado, Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais.

Sukanka 30 metų nuo Sausio įvykių Vilniuje 1991 m. (1991-01-13)

2021-ieji – jubiliejiniai Birštono kurorto metai

1796 m.

Birštone įkurta parapijinė mokykla (sukanka 225 metai).

1846 m.

Birštone pradėtas taikyti kurortinis gydymas (sukanka 175 metai Birštono kurortui).

1906 m.

Gydytojas Pranciškus Grodeckis (1863–1944) atrado naują mineralinį šaltinį, kurį pavadino „Lidija“ (vėliau Juozas Tumas-Vaižgantas jį pervadino „Birutės“ vardu (sukanka 115 metų  „Birutės“ šaltiniui).

1946 m.

Gruodžio 7-ąją išleistas pirmasis „Gyvenimo“ laikraščio pirmtako „Naujo gyvenimo“ numeris (sukanka 75 metai).

1966 m.

Birštonui buvo suteiktos respublikinio miesto teisės (sukanka 55 metai).

Prisiminkime nusipelniusius birštoniečius ir kurortui svarbius žmones

Vasarį

Sukanka 135 metai, kai gimė dr. Jurgis Venckūnas (1891-02 01–1970-05-24), Birštono kurorte gydęs mineraliniais vandenimis ir  purvo voniomis, o patirtį aprašęs knygelėse: „Birštonas“, „Vonių paskyrimo pavyzdžiai“, „Mineralinių vandenų gradacija ir Šančių versmės mineralinis vanduo“.

Sukanka 125 metai, kai gimė poetas, rašytojas, dramaturgas Balys Sruoga (1896-02-02-1947-10 16), Birštone parašęs „Dievų mišką“ ir eilėraščių ciklą „Giesmės Viešnelei Žydriajai“.

Sukanka 90 metų, kai gimė žurnalistas, rašytojas, miškininkas Gediminas Petras Isokas (1931-02 23–2020-07-05), romane „Šilėnai“ rašęs apie Birštono girios praeitį.

Kovą

Sukanka 160 metų, kai gimė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861-03-18–1943-06-14), lietuvių literatūros klasikė, buvusi ir rašiusi Birštono kurorte.

Balandį

Sukanka 90 metų, kai gimė profesorius, skulptorius Aloyzas Toleikis (g. 1931-04-12).

Lapkritį

Sukanka 170 metų, kai gimė tautos patriarchas, kurortologijos pradininkas, Vasario 16-osios akto signataras Jonas Basanavičius (1851-11 23–1927-02-16).

Birštono viešosios bibliotekos bibliografės Genovaitės Mačiūtės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai