Patvirtintas 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas

Informuojame, kad vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 45 punktu ir atsižvelgiant į Birštono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio 2020 m. gruodžio 21 d. protokolą Nr. (30.22)-PV-002,  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. (6.4)-AV-467 patvirtintas 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas.

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas, kodas, projekto pavadinimas Komisijos narių vertinimo balų vidurkis Prašoma

suma

(eurais)

Skiriama iš viso 2021m

(eurai)

Iš jų:
Lėšos iš valstybės biudžeto Lėšos iš savivaldybės biudžeto
1. VšĮ LASS pietvakarių centras, įmonės kodas 134984856,

(vykdytojas LASS Prienų rajono filialas)
„Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui“

40,5  

 

5000,00

 

 

4119,00 3432,00 687,00
2. Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija, įmonės kodas 252841540,
„Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugijos bendruomenėje 2021 metais“
39  

11500,00

9122,00 7602,00 1520,00
                                           Iš viso: 16500,00 13241,00 11034,00 2207,00

 

Birštono savivaldybės administracija gavo dvi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021metų projektų, kurie yra finansuojami, paraiškas.

 

Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai