Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Birštono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103„Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“, organizuoja būsto pritaikymą negalią turintiems asmenims 2021 metams.

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

  • specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio, vaikštynių, ramentų ir pan. poreikis;
  • specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinių ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).

Pareiškėjas – neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas.

 Laisvos formos prašymai, dėl būsto pritaikymo negalią turintiems asmenims, teikiami tiesiogiai Birštono savivaldybės administracijai raštu arba elektroniniu būdu.

Kartu su laisvos formos prašymu pritaikyti būstą pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

  • neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas /siuntimas“) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
  • kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Dėl išsamesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Jaunimo g. 2, Birštonas arba tel.: 8 319 62 019, 8 319 62 017, el. paštu parama@birstonas.lt.

 

Birštono savivaldybės administracija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai