Balandžio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Balandžio 30 d., penktadienį, vyko nuotolinis Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.

Posėdžio metu Taryba pritarė viešosios įstaigos Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir audituotam 2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniui; viešosios įstaigos „Tulpės“ sanatorijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir audituotam 2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniui. Tarybos metu nuspręsta pakeisti ir patvirtinti viešosios įstaigos „Tulpės“ sanatorijos teikiamų paslaugų kainas 10 proc. dėl išaugusių darbo užmokesčio ir veiklos sąnaudų. Pakeista ir skiriamų procedūrų sudėtis.

Taryba priėmė sprendimą patvirtinti Birštono savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitą.

Taryba pritarė Birštono savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamų ir išlaidų patikslinimui. Perskirstytos ir papildomai skirtos lėšos:

Birštono lopšelio-darželio ,,Giliukas“ pastato I aukšto patalpų remontui;

Birštono viešajai bibliotekai, projektui „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, projektui „Literatūriniai vakarai „Po žvaigždėtu vasaros dangum“;

Birštono kultūros centrui, sakralinės muzikos festivaliui ,,Gaudete, Birštonas“; VII akordeono muzikos festivaliui ,,Birštonas – 2021“; vaikų ir jaunimo teatrų festivaliui-kūrybinei laboratorijai ,,Jausmų sala“.

Birštono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti audituotą viešosios įstaigos Birštono būsto energijos taupymo agentūros 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir viešosios įstaigos Birštono būsto energijos taupymo agentūros 2020 metų veiklos ataskaitą. 2020 m. pabaigoje, Birštono mieste,  iš viso atnaujinti (modernizuoti) 35 daugiabučiai gyvenamieji namai. Birštono savivaldybė yra pripažinta lydere Lietuvoje pagal renovuotų daugiabučių dalį (Birštonas – 48 proc.).

Birštono savivaldybės taryba patvirtino Birštono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ar inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ar remonto 2021–2023 metų prioritetinį objektų sąrašą, kuriuo  siekiama suformuoti ilgalaikę kelių ir gatvių remonto bei priežiūros darbų strategiją, kryptingai gerinti Savivaldybės teritorijos infrastruktūrą ir tinkamai įsisavinti Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Savivaldybės biudžeto lėšas. Patvirtintas sąrašas leis teisės aktų nustatyta tvarka rengti viešuosius pirkimus techniniams projektams parengti ir rangos darbams vykdyti.

Taip pat patvirtintas Birštono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų  sąrašas 2021 metams.

Patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono savivaldybėje pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių paskirstymo 2021 metais objektams sąrašas.

Taryba patvirtino Birštono savivaldybės teritorijoje Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifą – 0 eurų už kvadratinį metrą. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d., kuris reglamentuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą ir nustato savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas, o jo tikslas – užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią savivaldybės infrastruktūros plėtrą. Teritorijose (zonose) gali būti tvirtinami skirtingi savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai.

Savivaldybės tarybos posėdžio metu patvirtintas papildytas Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti darbo grupė Nenaudojamiems, apleistiems  arba neprižiūrimoms patalpoms ir statiniams nustatyti ir jų sąrašui sudaryti, atsižvelgdama į gaunamą informaciją apie apleistą ir nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kas metus vykdo tokių objektų apžiūrą. Į apžiūrą registruotais laiškais yra kviečiami nekilnojamojo turto savininkai (naudotojai ar valdytojai) pagal jų nurodytą arba kitais oficialiais duomenimis skelbiamą  adresą tačiau dalis laiškų sugrįžta su nuoroda, kad adresatas nerastas. Remiantis pakeistu ir papildytu Aprašu, Savivaldybės interneto svetainėje www.birstonas.lt paskelbta informacija būtų tinkamas pagrindas laikyti, kad informacija pasiekė turto savininką (valdytoją, naudotoją).

Taryba posėdžio metu nusprendė atleisti 25 proc. Birštono savivaldybės paslaugų teikimo įmones, kurios kreipėsi, nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų pastoviosios dedamosios dalies.

Tarybos posėdžio metu pritarta Škėvonių kapinių, Birštono sav., Ivoniškių k., teritorijos plėtros schemai. Šiuo metu galiojo Škėvonių kapinių, esančių Birštono sav., Ivoniškių k., teritorijos plėtros detalusis planas. Kadangi viešinimo metu gretimo sklypo savininkai nesutiko derinti anksčiau minėtame sprendime nustatytos apimties kapinių sprendinių (kapaviečių plėtros), o susitarti per aštuonis metus nepavyko, priimtas sprendimas mažinti kapinių plėtros apimtį tiek, kad nebereikėtų derinti su gretimo sklypo savininkais, kurie šiai plėtrai nepritaria. Šiuo metu yra rengiamas žemės plėtros pagal numatytą plėtros teritoriją Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių k., Škėvonių k., detaliojo plano sprendinių patikslinimas. Atsirastų galimybės papildomoms laidojimo vietoms, galimybė statyti kolumbariumą – urnų su mirusiojo palaikais laikymo statinį, galintį vizualiai uždengti kapines nuo reprezentacinės kelio pusės, sukuriant vietas urnų laikymui, padidinti automobilių stovėjimo vietų skaičių.

Posėdžio įrašus galite peržiūrėti paspaudę šias nuorodas:

I posėdžio dalis (1-11 klausimai) https://www.youtube.com/watch?v=dV9ajcvQksg

II posėdžio dalis (12-26 klausimai) https://www.youtube.com/watch?v=Us_UvxlngiI

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai