Informacija apie Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų sodininkų bendrijoje „Rūta“ ir Birštono g. 17, Birštone, statybos projektinius pasiūlymus

2021-06-17

Informuojame, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų sodininkų bendrijoje „Rūta“ ir Birštono g. 17, Birštone, statybos projektiniai pasiūlymai:

Data 

2020-06-17 

ADRESAS 

Birštonas, Kranto g., Birštono g.

OBJEKTO PAVADINIMAS 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų sodininkų bendrijoje „Rūta“ ir Birštono g. 17, Birštone, statybos projektas

PROJEKTO RENGĖJAS

Projektuotojas – UAB „Atamis“, Projekto vadovas – Gintas Stankus, Vilnius, Žirmūnų g. 139-321, el. p. g.stankus@atamis.lt, tel. (8 5) 27 28 334

STATYTOJAS 

Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono vandentiekis“, 152812840

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

INFORMACIJA
Informacinis pranešimas   Projektiniai pasiūlymai
VIEŠO SUSIRINKIMO DATA
2021-07-07 15:00

Birštonas, N. Silvanavičiaus g. 2

Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. liepos mėn. 7 d., nuo 15:00 val. iki 16:00 val. Transliacijos nuoroda: https://zoom.us/j/94060973473?pwd=dWxMVFJGRmVWaUxDNEwzbFNLZm05QT09 Meeting ID: 940 6097 3473 Slaptažodis: 974514

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai