Informacinis pranešimas apie Sanatorijos 8D2p B. Sruogos g. 5, Birštone, rekonstravimo, keičiant pastato paskirtį į viešbučių (nakvynės namai) su administracinėmis patalpomis, projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Sanatorijos 8D2p B. Sruogos g. 5, Birštone, rekonstravimo, keičiant pastato paskirtį į viešbučių (nakvynės namai) su administracinėmis patalpomis projektiniai pasiūlymai:

Data  2020-07-15 
ADRESAS  Birštonas, B. Sruogos g. 5
OBJEKTO PAVADINIMAS  Sanatorijos 8D2p B. Sruogos g. 5, Birštone, rekonstravimo, keičiant pastato paskirtį į viešbučių (nakvynės namai) su administracinėmis patalpomis, projektas
PROJEKTO RENGĖJAS Projektuotojas – Neringa Sobeščukaitė, Projekto vadovas – Saulius Mikalauskas, Kaunas, Rietavo g. 1-13, el. p. neringa.architekte@gmail.com, tel. 8 672 08 093
STATYTOJAS  UAB „Razeta“, 305363962
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI INFORMACIJA
Informacinis pranešimas Projektiniai pasiūlymai
VIEŠO SUSIRINKIMO DATA
2021-07-30 17:00Birštono sav., Birštonas, B. Sruogos g. 5

Dėl ekstremalios situacijos apribojimų projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2021-07-30, 17:00 val. Norintys dalyvauti siųskite pranešimą elektroniniu paštu neringa.architekte@gmail.com, tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija. Transliacijos nuoroda: https://teams.live.com/meet/94407641018149

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai