Informacinis pranešimas apie Gyvenamosios paskirties patalpų (buto) Tulpių g. 3-5, Birštonas, kapitalinio remonto ir palėpės patalpų paskirties keitimo ir sujungimo į vieną turtinį vienetą, projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Gyvenamosios paskirties patalpų (buto) Tulpių g. 3-5, Birštonas, kapitalinio remonto ir palėpės patalpų paskirties keitimo ir sujungimo į vieną turtinį vienetą projektiniai pasiūlymai:

Data  2020-07-22 
ADRESAS  Birštonas, Tulpių g. 3-5
OBJEKTO PAVADINIMAS  Gyvenamosios paskirties patalpų (buto) Tulpių g. 3-5, Birštonas, kapitalinio remonto ir palėpės patalpų paskirties keitimo ir sujungimo į vieną turtinį vienetą, projektas
PROJEKTO RENGĖJAS Projektuotojas – Kęstutis Kuzminskas, Projekto vadovas – Andrius Zavtrikovas, Prienai, Taikos g. 4, el. p. kestutisarch@gmail.com, tel. 8 686 34 925
STATYTOJAS  O. P.
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  INFORMACIJA
Informacinis pranešimas Projektiniai pasiūlymai
VIEŠO SUSIRINKIMO DATA
2021-08-06 17:00Birštono sav., Birštonas, Jaunimo g. 2

 

Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, susirinkimas vyktų elektroninėje erdvėje, naudojant ZOOM programą ir prisijungus prie nuorodos: https://us04web.zoom.us/activate?code=ae0-ooYLExdj6mwyerWyCNvTLT6dnbJ1gEmdaevqeO8.BQkAAAF0h_

STvAAnjQAWa2VzdHV0aXNhcmNoQGdtYWlsLmNvbQEAZAAA

FmlEYXNiaWR4U3p1ODdHVDFtLTVjNEEAAAAAAAAAAAAA&fr=signup

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai