Birštono gimnazijoje pradėtas įgyvendinti projektas „Prekybos žmonėmis prevencija“

Spalio 18-ąją – minima Europos kovos su prekyba žmonėmis diena. Prekyba žmonėmis yra opi problema, todėl būtina aktyviai informuoti visuomenę apie šį nusikalstamą socialinį reiškinį.
Spalio 6 d. Birštono gimnazijoje pradėtas įgyvendinti projektas „Prekybos žmonėmis prevencija“, parengtas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 Priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Mokymuose dalyvauja 7a, 7b, 8a, 8b, Ia, Ib, IIa bei IIb klasių moksleiviai, kiekvienai klasei skiriama po 4 akademines valandas mokymų, kuriuose bus aptarta prekybos žmonėmis samprata, formos ir situacija Lietuvoje bei Birštono savivaldybėje, taip pat bus aptartos rizikos, tapti prekybos žmonėmis, veiksniai. Veiksmai, identifikavus prekybos žmonėmis atvejį. Taip pat prekybos žmonėmis nusikaltimų sąvokų turinys ir skirtumai; asmenų, nukentėjusių nuo šių nusikaltimų, nustatymas: nusikaltimų požymiai, nustatymo kriterijai, rizikos faktoriai; nuo prekybos žmonėmis nukentėjusių asmenų psichologija, elgsena, bendravimo su jais ypatumai, jų pagalbos poreikių įvertinimas, skubios pagalbos suteikimas ir siuntimas tolesnei pagalbai suteikti; prekybos žmonėmis nusikaltimų kvalifikavimas ir ikiteisminio tyrimo pradėjimas.
Prekyba žmonėmis – neigiamą poveikį asmenims, visuomenei ir ekonomikai darantis reiškinys, tai socialinis reiškinys, kuris gali būti įvairių formų. Jis kinta laikui bėgant ir paprastai priklauso nuo paklausos bei prekiautojų žmonėmis išradingumo. Kovos su prekyba žmonėmis formų sąrašas nėra baigtinis, todėl jį gali papildyti naujos išnaudojimo formos, kurioms taikoma prekybos žmonėmis apibrėžtis. Elgetavimas, vaikų pornografija, moterų išnaudojimas surogatinei motinystei, prekyba vaikais ir kūdikiais įvaikinimo tikslais, priverstinė santuoka, vergiškas darbas, prekyba organais, seksualinis išnaudojimas, vagiliavimas…. Tiesiogiai prisidėdami prie nusikaltimų vykdymo asmenys yra įbauginami bei šantažuojami ir taip patys pradeda jaustis nusikalstamo pasaulio dalimi, nesuvokdami, kad jie yra tapę prekybos žmonėmis aukomis. Tai šiuolaikinė vergovė, kurios organizatoriai šiurkščiai pažeidžia žmogaus teises ir išnaudoja asmenis, nepaisydami nei amžiaus, nei lyties. Nerimą itin kelia tai, kad vaikai ir jaunuoliai yra viena pažeidžiamiausių grupių, į kurias nutaikytos specifinės prekiautojų žmonėmis pastangos. Prekiautojai žmonėmis naudojasi vaikų pažeidžiamumu ir ypač taikosi į tuos, kurie yra iš sunkiai besiverčiančių, nepilnų šeimų, turi elgesio problemų ir pan.
Interneto pagalba prekeiviai žmonėmis gali nesunkiai išsirinkti, susirasti ir įtikinti aukas. Be to, įvairūs internetiniai portalai jau yra ne tik priemonė prisivilioti žmones, bet ir realiai juos išnaudoti. Interneto modelių paslaugas siūlančiose svetainėse, pažinčių portaluose, internetinės pornografijos tinkluose neretai išnaudojami nepilnamečiai, o kartais ir mažamečiai vaikai.
Pagalba prekybos žmonėmis aukai teikiama pagal prekybos žmonėmis aukos gyvenamąją, tyrimo atlikimo vietą ir pagal poreikį. Pagalbą teikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, Dingusių žmonių šeimų paramos centras, Šventos Mortos grupė, Tarptautinė migracijos organizacija. Lietuvoje veikia tarptautinė dingusių vaikų telefono linija 116 000.

 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus ir Birštono jaunimo klubo informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai