Informacija apie parengtą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6908/001:186 Birštono vienkiemio K.V.) plėtros, Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių k., Škėvonių k. detalųjį planą

Pranešame, kad parengtas Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6908/0001:186 Birštono vienkiemio k. v.) plėtros, Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių k., Škėvonių k. detalusis planas.

Planavimo pagrindas:

Birštono savivaldybės tarybos 2012-08-24 sprendimas Nr. TS-158 „Dėl Škėvonių kapinių Ivoniškių k., Škėvonių k. Birštono sav., teritorijos plėtros detaliojo plano rengimo“.

Planavimo darbų programa, skirta žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6908/0001:186 Birštono vienkiemio k. v.) plėtros, Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių k., Škėvonių k. detaliajam planui parengti.

Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, tel.: (8 319) 65 555, el. p.: sekretore@birstonas.lt .

Planavimo rengėjas: UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė – Kristina Paužienė, tel.: +370 (682) 41505, el. p.: kristina.pauziene@kelprojektas.lt.

Planavimo tikslai:

Žemės sklypų (kadastro Nr. 6908/0001:186, kadastro Nr. 6908/0001:109, kadastro Nr. 6908/0001:112,  kadastro Nr. 6908/0001:12; Birštono vienkiemio k.v.) performavimas, prijungiant laisvą valstybinę žemę, nustatant performuotiems žemės sklypams pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės ūkio paskirties žemė; nustatant naudojimo būdus – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos; kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (pagal pridedamą schemą).

Planavimo uždaviniai:

Detalųjį planą parengti pagal pridedamą žemės sklypų (kadastro Nr. 6908/0001:186, kadastro Nr. 6908/0001:109, kadastro Nr. 6908/0001:112,  kadastro Nr. 6908/0001:12; Birštono vienkiemio k.v.) ir laisvos valstybinės žemės schemą (priedas Nr. 1), vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais (įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais normatyviniais dokumentais, planavimo užduotimi), papildomos sąlygos nekeliamos.

Projekto autoriui – rengėjui privaloma per sutartyje numatytą terminą parengti detalųjį planą, parengtus eskizinius sprendinius derinti su planavimo organizatoriumi, parengtą detalųjį planą suderinti reikiamose institucijose.

Detaliuoju planu numatyti papildomas laidojimo vietas kapinių plėtros teritorijoje, galimybę statyti kolumbariumą – urnų su mirusiojo palaikais laikymo statinį ar statinius, galintį vizualiai uždengti kapines nuo reprezentacinės kelio pusės, sukuriant vietas urnų laikymui, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų infrastruktūrą, atskirųjų želdynų plotus memorialinės bei apsauginės paskirties želdynams įrengti ir visą kitą reikiamą aptarnavimo infrastruktūros teritoriją, pagal pridedamą schemą.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis ir lygmuo: vietovės lygmens detalusis.

Viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendiniai viešinami bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Skelbimas apie parengtą detalųjį planą: Informacija, apie parengtą detalųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-12-21-256); Planavimo organizatoriaus Birštono savivaldybės buveinėje, adresu: Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas ir interneto svetainėje https://birstonas.lt/detalieji-planai/; registruotais laiškais planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima laikotarpiu nuo 2021 m. lapkričio mėn. 29 d. iki 2021 m. gruodžio  10 d. imtinai (10 darbo dienų), darbo dienomis rengėjo UAB „Kelprojektas“ Vilniaus padalinyje, adresu Žalgirio g. 90, D korpusas, Vilnius, informacija telefonu Tel. +370 (682) 41505, El. paštas info@kelprojektas.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-12-21-256).

Vieša ekspozicija: sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2021 m. lapkričio mėn. 29 d. iki 2021 m. gruodžio  10 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-12-21-256); Planavimo organizatoriaus Birštono savivaldybės buveinėje, adresu: Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas; Ivoniškių kapinių skelbimų lentoje, Ivoniškių k., Birštono sav. teritorija.

Viešas svarstymas: viešas svarstymas bus organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu gruodžio 13 d. 13val. TEAMS platformoje  per prisijungimo nuorodą:

https://teams.microsoft.com/registration/KIVyovjvnECjeX2QDEXZug,YOAUqz6tlEqWw

_Qjop_czQ,nsAQEYaHXECQZMdqgDb22w,7TIe20G-LECepARTmnnTkQ,ytuqznj7I0WQQmitbs851A,HfURMOjN2k2hz2ChyLtlzA?mode=read&tenantId=a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba

(asmenims, apie ketinimą dalyvauti viešajame susirinkime, pranešusiems el. paštu kristina.pauziene@kelprojektas.lt, taip pat bus atsiųsta aktyvi internetinės vaizdo transliacijos nuoroda).

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, t. y. iki 2021 m. gruodžio 13 d. imtinai. Pasibaigus viešajam svarstymui pateikti pasiūlymai nebus priimami. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai