Parengtos sąlygos, kaip aplinkosaugos nevyriausybinėms organizacijoms bus teikiamos finansinės paskatos

Šiais metais pirmą kartą suplanuota skirti paramą nevyriausybinių organizacijų veiklai, susijusiai su klimato politikos formavimu ir visuomenės informavimu apie klimato kaitą. Iš Klimato kaitos programos tam skirta 0,5 mln. eurų.

Aplinkos ministerija parengė Finansinės paskatos nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą, tvarkos aprašą ir kviečia suinteresuotos institucijas, visuomenės atstovus teikti pastabas ir pasiūlymus.
Projekte numatomos sąlygos pareiškėjams, tinkamos finansuoti išlaidos ir projektų teikimo bei įgyvendinimo tvarkos.
Pareiškėjas turi būti nevyriausybinė organizacija (NVO), įsisteigusi ne vėliau nei prieš 1 metus nuo įsakymo įsigaliojimo datos. Ji turi būti įtraukta į darančių įtaką teisėkūrai sąrašą Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (Skaidrį), atitikti apraše numatytus organizacijos arba jos ekspertų patirties reikalavimus. Potencialūs finansuojami projektai turės atitikti klimato kaitos tematiką žemės ūkio, pramonės ar transporto sektoriuose.
Maksimalus vieno projekto finansavimas vienai organizacijai siekia 60 tūkst. eurų, konsorciumui – 120 tūkst. eurų. Finansavimo intensyvumas 90 proc., likusius 10 proc. NVO turės padengti nuosavu piniginiu indėliu ar savanorišku darbu.
Ši Klimato kaitos programos priemonė siekia didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą, skatinant aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų advokacijos pajėgumus, vykdant projektus, siekiančius mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį žemės ūkio, pramonės ir transporto sektoriuose.
Su Finansinės paskatos nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą, tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki rugpjūčio 18 d.

 

LR aplinkos ministerijos informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai