Žaliasis Birštonas ateities kartoms: su kvalifikuotais specialistais aptarti Birštono želdynų strateginiai planai

Rugpjūčio 8 dieną Birštono savivaldybėje vyko Birštono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos, Savivaldybės atstovų  ir atsakingų želdynų specialistų posėdis.
Birštono savivaldybė, atsižvelgdama į Europos kurortų tendencijas, klimato kaitą istoriškai būdingą žaliojo kurorto identitetą, siekia parengti želdinių tvaraus planavimo bei priežiūros strategiją. Klimato kaitos valdymo priemonės suteikia naujų galimybių, įpareigoja naudoti nevietines augalų rūšis kartu su vietinėmis, siekiant ne tik sumažinti klimato pokyčius, bet ir padidinti rūšių įvairovę, kuriant kuo natūralesnį aplinkos dizainą. Gyvenimo kokybės gerinimas, žmonių gerovė ir biologinė įvairovė – svarbūs veiksniai, kuriant žaliąsias erdves. Medžių būklės stebėsena aktuali tiriant medžių prisitaikymą prie kintančios aplinkos sąlygų,  geriau valdyti kraštovaizdžio, želdynų būklę, tinkamai parinkti želdinių asortimentą ir užtikrinti urbanistinės aplinkos kokybę. Šioje strategijoje būtų numatomi kurorto želdinių tvaraus ilgalaikio planavimo aspektai, želdinių priežiūros, sodinimo gairės, kurios numatytų aktualius ir detaliau apibrėžtus etapus, siektinus tikslus. Strategija būtų siekiama, kad kurorto žalieji plotai kasmet taptų vis gražesni.
Posėdyje tikslus, vizijas strategijai išsakė Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė. Nuomonę ir įžvalgas apie Europos tendencijas, kitų Lietuvos savivaldybių pasiekimus išreiškė Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų atstovas, kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės valdybos pirmininkas, Europos arboristikos tarybos sertifikuotas arboristas, tarptautinės arboristikos draugijos medžių rizikos vertinimo kvalifikuotas specialistas Renaldas Žilinskas. Jis akcentavo, kad Birštonas bene geriausiai Lietuvoje puoselėjantis želdynus. BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybos Kraštovaizdžio architektė Audronė Audzevičiūtė-Daubarienė pristatė Birštono miesto želdynų ir želdinių inventorizacijos ataskaitą, želdinių tvarkymo ir būklės planus. Posėdyje dalyvavo BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybos direktorius Algirdas Kederys, miškininkystės specialistas Nerijus Asipavičius.
Pasibaigus posėdžiui, dalyviai gyvai apžiūrėjo kurorto želdynus, pasižymėjo aktualiausias gaires, siektinus preliminarius tikslus, spręstinas problemas. Birštono kurorto vienas iš svarbiausių tikslų – nuolat gerinti želdynų kokybę, jų priežiūrą, perduodant ateities kartoms tolesniam puoselėjimui vieną žaliausių Europos kurortų.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai