Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa Birštono gimnazijoje bus dėstoma pasitelkiant gimnazijos specialistus

2023.09.13

Šiuos mokslo metus šalies mokyklos pasitiko su naujove – mokinių ugdymo planuose ir tvarkaraščiuose atsirado Gyvenimo įgūdžių ugdymo pamokos. Tai numato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinti Bendrieji ugdymo planai 2023–2025 m. m. Pradinėse 1 ir 3  klasėse Gyvenimo įgūdžių programa yra integruojama į kitus ugdomuosius dalykus (klasės valandėlę, dorinį, gamtamokslinį ugdymą ir kitus), 5, 7 ir 9 klasėse bus dėstoma kaip atskiras mokomasis dalykas.
Gyvenimo įgūdžių programa siekiama padėti vaikams, paaugliams ir jaunimui pasirengti gyvenimui, nuosekliai ugdyti vertybes, nuostatas, elgesį. Ateityje tai padės atpažinti įvairius gyvenime kylančius iššūkius, juos įveikti savarankiškai, pasiruošti visaverčiam gyvenimui bei pasirinkti profesinį kelią. Šių pamokų programos pagrindas – socialinis emocinis ugdymas, praplėstas psichoaktyvių medžiagų, alkoholio vartojimo prevencijos, patyčių, savižudybių prevencijos, žmogaus saugos, pirmosios pagalbos įgūdžių, lytiškumo, karjeros ugdymo temomis, kurios mokykloje nėra naujos.
Deja, pastaruoju metu viešojoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose, pateikiama daug neteisingos, iškreiptos informacijos dėl Gyvenimo įgūdžių pamokų. Daliai tėvų nerimą kelia lytinio ugdymo temos, kurios yra tik nedidelė šios programos dalis ir kurios bus dėstomos, atsižvelgiant į mokinių amžių.
Gyvenimo įgūdžių programa Birštono gimnazijoje bus dėstoma pasitelkiant ne ekspertus iš išorės, o savo įstaigos specialistus. Gyvenimo įgūdžių pamokas patikėta dėstyti gimnazijos psichologei, pagal poreikį pasitelkiant ir sveikatos priežiūros specialistės pagalbą.
Norintys sužinoti dar daugiau informacijos arba turintys klausimų dėl Gyvenimo įgūdžių programos, rugsėjo 13 d. 15 val. kviečiami stebėti LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamą viešąją konsultaciją tėvams. Jos metu specialistai, programos sudarytojai atsakys į tėvams rūpimus klausimus.

Transliacijos nuoroda LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „YouTube“ kanale –  čia.

 

Birštono gimnazijos informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai