INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GYVENAMOSIOS (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ – DAUGIABUČIAI PASTATAI) PASKIRTIES PASTATE, KĘSTUČIO G. 1C, BIRŠTONE, TRIJŲ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES RŪSIO PATALPŲ – DVIRAČIŲ SAUGYKLŲ – PASKIRTIES KEITIMO Į NEGYVENAMĄJĄ NEATLIEKANT STATYBOS DARBŲ IR FORMAVIMO ATSKIRAIS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTAIS, PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

2023-12-22

Informuojame, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Gyvenamosios (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) paskirties pastate, Kęstučio g. 1C, Birštone, trijų gyvenamosios paskirties rūsio patalpų – dviračių saugyklų – paskirties keitimo į negyvenamąją neatliekant statybos darbų ir formavimo atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, projektiniai pasiūlymai:

 DATA 2023-12-22
 ADRESAS Birštonas, Kęstučio g. 1C
OBJEKTO PAVADINIMAS

Gyvenamosios (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) paskirties pastate, Kęstučio g. 1C, Birštone, trijų gyvenamosios paskirties rūsio patalpų – dviračių saugyklų – paskirties keitimo į negyvenamąją neatliekant statybos darbų ir formavimo atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais supaprastintas projektas

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PARENGUSIO ASMENS AR JO ĮGALIOTO ATSTOVO (-Ų) DUOMENYS

JP Architektūra, EVELINA AISTĖ KAČEROVSKYTĖ, tel. +370 679 67 919, el. p. [email protected]

STATYTOJAS

UAB „Prime Real Estate“

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

INFORMACIJAInformacinis pranešimas   Projektiniai pasiūlymai

VIEŠO SUSIRINKIMO DATA IR LAIKAS:
2024-01-15 16:30

 

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją: https://us05web.zoom.us/j/83439241878?pwd=bRasjslvbagNsMZGGIO89ObomaOlId.1 Meeting ID: 834 3924 1878 Passcode: 4E6L4f

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai