Kokius dokumentus pateikti gyventojams, pretenduojantiems į socialinį būstą?

Atmintinė gyventojams, kurie teikia prašymą dėl paramos būstui įsigyti, išsinuomoti, dėl nuomos mokesčio lengvatos ar dėl piniginės socialinės paramos

 Kokius dokumentus būtina turėti / pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau — VMI), teikiant Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, formą FR0001 (toliau — Deklaracija)?

Gyventojai, deklaruojantys pajamas dėl paramos būstui įsigyti, išsinuomoti ar nuomos mokesčio lengvatos, ar piniginės socialinės paramos gavimo, ateidami į Mokesčių inspekciją privalo turėti:

 1. Asmens tapatybę arba kito asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
 2. Gyventojai, vykdę individualią veiklą (su pažyma, įsigiję verslo liudijimus), turi turėti pajamų–išlaidų apskaitos žurnalą, jei šių pajamų dar nedeklaravo ataskaitinio laikotarpio Pajamų mokesčio deklaracijos formoje GPM311;
 3. Dokumentus apie gautas nuomos pajamas;
 4. Banko išrašą apie gautus alimentus;
 5. VSDFV Sodros ir (ar) darbovietės pažymas, kuriose nurodytos išskaičiuotos VSD ir PSD įmokos nuo gautų pajamų;
 6. Santuokos liudijimą, jei santuoka registruota ne Lietuvoje ir pildoma šeimos turto deklaracija.

Kokio laikotarpio gautas pajamas reikia nurodyti deklaracijoje?

Pageidaujantieji gauti paramą būstui įsigyti, išsinuomoti bei gauti nuomos mokesčio lengvatas, turi deklaruoti 2023 m. gautas pajamas, o pageidaujantieji gauti piniginę socialinę paramą – pajamas, gautas per paskutiniuosius 12 kalendorinių mėnesių (pvz., nuo 2023 m. vasario 01 d. iki 2024 m. sausio 31 d. imtinai).

Kokias pajamas privalu deklaruoti?

Į šeimos ar asmens grynąsias pajamas įskaitomos tokios pajamos:

 1. Pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu gautos pajamos, įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas (išskyrus asmenų iki 18 metų pajamas);
 2. Autorinis atlyginimas;
 3. Pensijos ir (ar) pensijų išmokos, šalpos išmokos, išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą;
 4. Dividendai;
 5. Palūkanos;
 6. Individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamos ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautos lėšos;
 7. Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla įsigijus verslo liudijimą;
 8. Pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus gautas pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 3 hektarų;
 9. Išmokos žemės ūkio veiklai;
 10. Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai);
 11. Kas mėnesį gaunamos soc. pobūdžio pajamos (išskyrus transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems, kompensacijas donorams, pagal Išmokų vaikams įstatymą mokamą išmoką vaikui, socialinę stipendiją, vienišo asmens išmokas);
 12. Išeitinė išmoka, gauta nutraukiant darbo sutartį;
 13. Išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui;
 14. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos;
 15. Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją), išskyrus draudimo išmokas, mokamas pagal turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo, taip pat sveikatos draudimo sutartis patirtiems nuostoliams atlyginti;
 16. Kaip dovana gautos piniginės lėšos;
 17. Paveldėtos piniginės lėšos;
 18. Užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos;
 19. Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą;
 20. Turto nuomos pajamos;
 21. Loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai;
 22. Gautos paskolos;
 23. Visų rūšių stipendijos (išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas;
 24. Nedarbo socialinio draudimo išmoka, mokama pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą, darbo paieškos išmoka, mokama pagal Užimtumo įstatymą.

Pastaba: nurodomos pajamos, gautos „į rankas“, t. y., atskaičius pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Kokiais būdais galima pateikti Deklaraciją?

Deklaracija su priedais gali būti pateikta:
1.Elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt);
2.Pateikiama tiesiogiai artimiausiame apskrities VMI teritoriniame padalinyje arba atsiunčiama paštu kartu su atitinkamais užpildytais priedais.SVARBU! Apsilankymui VMI aptarnavimo padaliniuose būtina išankstinė registracija www.vmi.lt -> Kontaktai -> Registruotis (Registracija vizitui). Šeimos turto deklaracijos pildymui turi atvykti abu sutuoktiniai.Siunčiant  paštu ar per pasiuntinį prie deklaracijos turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus Mokesčių informacijos centro telefonu +370 5 2605060 arba 1882. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus


 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai