Kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas veiklos projektams finansuoti

Birštono savivaldybė, vadovaudamasi Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Birštono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-231  „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo Birštono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo tvirtinimo“  skelbia 2024 metų Birštono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) veiklos projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis konkursą.

Konkurso tikslas – stiprinti NVO, finansuojant jų veiklos projektų įgyvendinimą, gebėjimų teikti viešąsias paslaugas ugdymą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo (toliau – NVO įstatymas) bei Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo (toliau – BO įstatymas) nuostatų įgyvendinimą.

Galimi pareiškėjai: Birštono savivaldybės teritorijoje registruotos ar veiklą vykdančios NVO, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.
Birštono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8  d. sprendimu. Nr. TSE-003 „Dėl Birštono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ Nevyriausybinių organizacijų užimtumo programų finansavimui skirta 30 000,00 Eur.

Atkreipiame dėmesį, jog nevyriausybinė organizacija teikdama paraišką konkursui turi turėti įregistravusi NVO žymą VĮ Registrų centre.

Vadovaujantis Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. (6.4.E.)-AVE-024 „Dėl didžiausios galimos nevyriausybinių organizacijų veiklos projektui finansuoti Savivaldybės biudžeto lėšų sumos“ didžiausia galima vienam projektui finansuoti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 3000,00 Eur.

Finansuotinos NVO veiklos sritys nurodytos Aprašo 9 punkte. 2024 metais veiklos projektų finansavimo prioritetinėmis sritimis pasirinktos visuomenės ugdymo(-si), kūrybos ir kultūros sritys.

Projektai konkursui turi būti pateikti užpildant Birštono savivaldybės NVO veiklos projektų finansavimo konkurso paraišką (Aprašo 1 priedas), pridedant Aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus. Pateikiama paraiška ir kiti dokumentai turi atitikti Aprašo reikalavimus.

Paraiška ir kiti dokumentai priimami elektroniniu paštu [email protected] nuo 2024 m. vasario 21 d. iki 2024 m. kovo 20 d. 24.00 val. Paraiška ir kiti dokumentai turi būti pateikti pdf formatu vienu elektroniniu laišku.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Burbienė, telefonu 8 699 89919, el. p. [email protected]  darbo dienomis ir darbo valandomis iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

 

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai