Informacinis pranešimas apie viešbučių paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Algirdo g. 32, Birštone, statybos projektinius pasiūlymus

2024.06.12

2024-06-12

Informuojame, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“, nuostatomis, parengti viešbučių paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Algirdo g. 32, Birštone, statybos projektiniai pasiūlymai:

Data 2024-06-12
ADRESAS Birštonas, Algirdo g. 32
OBJEKTO PAVADINIMAS Viešbučių paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Algirdo g. 32, Birštone, statybos projektas
PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PARENGUSIO ASMENS AR JO ĮGALIOTO ATSTOVO (-Ų) DUOMENYS UAB „Inofort“, Rita Volbikienė, tel. +370 630 33 133, el. p. [email protected]
STATYTOJAS UAB „House makers“, 304794205
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI INFORMACIJA
Informacinis pranešimas   Projektiniai pasiūlymaiVIEŠO SUSIRINKIMO DATA IR LAIKAS:
2024-06-28 15:00

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją:

Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/88073359676?pwd=joOwXvoaUzbW0aAScu3fHqAr6qb8aW.1 Meeting ID: 880 7335 9676 Passcode: 0j5GHy

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai