BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJA 20170208

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJA

  Skelbiamas paslaugų teikimo pramoginiais įrenginiais, Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio tvenkinio Nr. II (unik. Nr. 4400-0952-4496) teritorijoje, konkursas

  • Konkurso dalyviai pateikia šiuos dokumentus:
  • prašymą dalyvauti Konkurse, kuriame nurodo asmens pavadinimą, kodą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei sutinka su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis konkurso dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
  • įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų (jeigu jie būtini ir įregistruoti nustatyta tvarka), individualios veiklos registravimo pažymėjimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę verstis paslaugų teikimo pramoginiais įrenginiais, veikla, tinkamai patvirtintas kopijas;
  • Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybės biudžetais;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymą apie atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu;
  • paslaugų teikimo pramoginiais įrenginiais vietos įrengimo projektinį pasiūlymą, kurį turi sudaryti grafinė ir tekstinė dalys ir paslaugų teikimo schema su aprašymu, įranga, numatomais laikinais įrenginiais ir (ar) statiniais, jų vieta ir detalizacija;
  • pramoginių įrenginių techninį aprašymą;
  • pasiūlymą apie įrangos ir laikinų įrenginių ir (ar) statinių, reikalingų paslaugų teikimui, sumontavimo grafiką, nurodant konkretų galutinį terminą;
  • informaciją apie planuojamą investicijų dydį. Konkurso dalyvis pateikia planuojamų investicijų per visą sutarties laikotarpį grafiką.

  Pasiūlymai priimami Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriuje, Jaunimo g. 2, 320 kab., tel. 8 319 62 016 iki 2017 m. vasario 20 d. 15.00val. Atsakingas asmuo – vyr. specialistė Vida Barysienė,el. p. vida.barysiene@birstonas.lt.

  Papildomi kontaktiniai duomenys: Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Laurynas Laukevičius, 321 kab., tel. (8 319) 65 556, mob. tel. 8 612 38 083, el. p. laurynas.laukevicius@birstonas.lt

  Pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke,ant kurio turi būti užrašyta „Paslaugų teikimo pramoginiais įrenginiais, Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio tvenkinio Nr. II (unik. Nr. 4400-0952-4496) teritorijoje, konkursui“.

  Konkurso organizavimo tvarka:  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. AV-045

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai