Birštono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės tarybos

  2020 m.   spalio 2 d.

  sprendimu Nr. TS-161

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS  IR AUDITO  TARNYBOS

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovo pavaduotojas (II lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės tarybai.

  II. SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  3. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

  4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  5. Vadovauja įstaigai.

  6. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

  7. Valdo įstaigos išteklius.

  8. Atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalyje.

  9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

  III. SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  10. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  10.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

  10.3. darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse patirtis;

  10.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

  IV. SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  11. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  11.1. komunikacija – 5;

  11.2. analizė ir pagrindimas – 5;

  11.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;

  11.4. organizuotumas – 5;

  11.5. vertės visuomenei kūrimas – 5.

  12. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  12.1. lyderystė – 4;

  12.2. veiklos valdymas – 5;

  12.3. strateginis požiūris – 5.

  13. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  13.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 5.

  14. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  14.1. veiklos planavimas – 5;

  14.2. dokumentų valdymas – 5.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai