Birštono savivaldybės kultūros paveldo objektų aktualizavimas

  Projektas „Birštono savivaldybės kultūros paveldo objektų aktualizavimas“

  Birštono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Birštono savivaldybės kultūros paveldo objektų aktualizavimas“, kuris finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.

  Projekto vykdytojas– Birštono savivaldybės administracija.

  Projekto tikslas – atnaujinti Birštono savivaldybės kultūros paveldo objekto – Birštono muziejaus pastato, adresu Vytauto g. 9, Birštone – infrastruktūrą, siekiant padidinti kultūros paslaugų paklausą ir pagerinti jų kokybę Birštono savivaldybėje.

  Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos: Birštono muziejaus paveldo objekto pastato dalinis sutvarkymas ir įrangos įsigijimas kultūrinėms paslaugoms teikti. Birštono muziejaus išorės tvarkybos darbus sudarys: tvarkomieji paveldosaugos darbai, t.y. stogo, balkonų, lodžijos remonto darbai; nuogrindos, pamatų, cokolio tvarkybos darbai; laiptų ir balkonų tvarkyba; lietaus nuvedimo sistema, kt. darbai ir tvarkomieji statybos darbai, t.y. perdangos šiltinimas ir žaibosaugos montavimo darbai. Taip pat bus atliekami taikomieji tyrimai. Siekiant pagerinti kultūrinių paslaugų teikimo kokybę, numatoma įsigyti garso ir vaizdo įrangą, skirtą edukacijoms, renginiams.

  Projekto vertė –107 718,94 Eur, iš jų Europos regioninio plėtros fondo lėšos –80898,59 Eur, savivaldybės lėšos – 26820,35 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018–2019 m.

   

   

  Birštono savivaldybės administracijos

  Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

   

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai