Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

    Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis tokia patalpa ar pastatu ir gyvenantis laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose – benamiai. Į GVNA apskaitą taip pat įtraukiami gyvenamosios vietos nedeklaravę asmenys: kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti gyvenamąją vietą; kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose; kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose. Asmenys į apskaitą įtraukiami 6 mėnesių laikotarpiui. Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą  pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Birštono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių, Birštonas, Jaunimo g. 2, 106 kab. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas žodžiu prašymo pateikimo dieną.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai