Išmoka vaikui

  Paslaugos
  aprašymas

  Išmoka skiriama nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims – LR piliečiams, kurių duomenys yra įrašyti į LR gyventojų registrą.

  Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

  Pagal Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 12 straipsnį, kuris įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d., pasikeitė išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarka.
  1. Auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (97,5 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vaiko tėvai ar globėjai pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt).
  2. Auginamam ir (ar) globojamam vaikui yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (52 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt):
  – kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;
  – kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę globojami vaikai mokosi, bet ne ilgiau, kaip iki jiems sukaks 24 metai.

  Aprašymas
  interesantui

   Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:
  1. Nustatytos formos prašymas, SP-1; SP-2;
  2. Asmens tapatybės dokumentas;
  3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai);
  4. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi.
  Pastaba:
  Nuo 2010 m. sausio 1 d. išmoka vaikui šeimoms ar bendrai gyvenantiems asmenims, kurie gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, skiriama ir mokama be naujo asmens prašymo.
  Išmoka vaikui nemokama, jei jis yra pilnametis ar emancipuotas ir turi savo vaikų, asmuo susituokia, yra paskelbta paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, asmuo yra pilnametis, atliekantis bausmę, sulaikytas ar suimtas.

  Paslaugos
  kategorija
   Socialinė parama
  Gyvenimo
  atvejai
  Paslaugos
  suteikimo
  trukmė
   20 d. d.
  Paslaugos
  gavėjas
   Fizinis asmuo
  Atsakingas
  dalinys
   Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius
  Paslaugos
  teikėjas
  Danutė Lėckienė
  Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė
  Tel. (8 319) 62 017
  El. paštas danute.leckiene@birstonas.lt
  Kabineto Nr. 102

  Marytė Leonavičienė
  Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinė darbuotoja
  Tel. (8 319) 45 234
  El. paštas maryte.leonaviciene@birstonas.lt
  Birštono seniūnija, Birštono g. 14, Birštono vienkiemis

  Paslaugos
  vadovas
  Antanas Grušelionis
  Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas
  Tel. (8 319) 65 558
  Mob. tel. 8 685 86 139
  El. paštas antanas.gruselionis@birstonas.lt
  Kabineto Nr. 101
  Reglamentuojantys
  teisės
  aktai

  1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin. 1994 Nr.89-1706; 2004 Nr.88-3208);
  2. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (Žin. 2009 Nr. 152-6820);
  3. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Žin. 2004 Nr. 100-3724);
  4. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. Įsakymas nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

  Paslaugos
  suteikimo
  kaina
  Nemokama

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai