POVILAS BUZAS (po mirties)

  Už pogrindinę veiklą platinant leidinį „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, už aktyvią Lietuvos Sąjūdžio veiklą, už iniciatyvą įamžinti Laisvės kovų dalyvių žūties ir palaidojimo vietas, už atminimo kryžių ir paminklų pastatymą Birštono ir Prienų krašte, buvusiam partizanui, politiniam kaliniui – Povilui Buzui (po mirties).

  Povilas Buzas gimė 1919 m. sausio 3 d. Bačkininkų kaime, Prienų rajone, ūkininkų, dešimties vaikų šeimoje. Būdamas 26 metų, pasirinko partizano kelią. Jis tapo Tauro apygardos „Geležinio Vilko“ rinktinės kovotoju (slapyvardis „Žvejys“). 1946 m., po metų partizanavimo, buvo išduotas ir areštuotas, tardomas ir nuteistas dešimčiai metų kalėti griežto režimo Intos lageryje.

  Sugrįžęs iš tremties gyventi į Birštoną ir matydamas tikinčiųjų teisių varžymą, persekiojimus, kryžių išniekinimus, įsijungė į slaptą pogrindinę veiklą. Apie 1976 m. Povilas Buzas savo namo Birštone, pusrūsyje, spausdino ir platino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, „Rūpintojėlį“, „Aušrą“ bei kitus pogrindinius leidinius. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ buvo gyvas, persekiojamos tautos religinių ir tautinių įvykių dokumentas.

  1980 m. sausio 30 d. ryte, Povilo Buzo namuose, Birštone, buvo atlikta krata, po kurios jis buvo suimtas ir Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo nuteistas 1,5 metų griežto režimo laisvės atėmimo bausme, kurią atliko Permės (Rusijos) srities politinių kalinių lageryje.

  Povilas  Buzas aktyviai dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje, įamžino Laivės kovų dalyvių žūties ir palaidojimo vietas. Inicijavo ir pastatė apie 10 atminimo kryžių ir paminklų Birštono ir Prienų krašte. Buvo Lietuvos politinių kalinių sąjungos nariu, Lietuvos šaulių sąjungos nariu, aktyviu Birštono sąjungos „Bočiai“ nariu. Dainavo Birštono šaulių ansamblyje „Šaltinėlis“, taip pat „Bočių“ chore „Sidabrinė gija“. Povilas Buzas džiaugėsi iškovota Lietuvos Laisve ir Nepriklausomybe. Jis dalyvavo pirmuosiuose mitinguose Vilniuje, Kaune, Prienuose, Birštone, „Baltijos kelyje“, partizanų perlaidojimo vietose, sunkiomis Lietuvai Sausio 13-osios dienomis, Laivės kovų dalyvių susitikimuose Ariogaloje.

  Povilo Buzo gyvenimas buvo lydimas geros nuotaikos, šypsnio veide, krikščioniškos meilės ir pagarbos artimui. Nepaprastai kuklus ir visuomet optimistiškas – Povilas Buzas savo prasmingą gyvenimą nugyveno be pagiežos, kaltinimų ir pavydo.

  Povilas Buzas yra apdovanotas:

  •  1991 m. LR politinių kalinių ir tremtinių sąjungos „Už nuopelnus Lietuvai Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi“;
  • 1992 m. Sausio 13-osios atminimo medaliu;
  • 1997 m. Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulio vardu;
  • 1999 m. Vyčio kryžiaus IV laipsnio ordinu;
  • 2001 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu;
  • 2007 m. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio I laipsnio partizanų žvaigžde;
  • 2002 m. Birštono savivaldybės sveikinimu Šaulių būrio atkūrimo 10-mečio proga.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai