„Vyturėlis“ bendra informacija

  BENDRA INFORMACIJA:

             
  LOPŠELIS–DARŽELIS „Vyturėlis“
  Vilniaus g. 14, 59214, Birštonas
  Tel./Faks. (8 319) 65720, 65721
  El.p.
  vyturelis@birstonas.lt

  Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
  Ugdomoji kalba: lietuvių
  Įm. k. 190025367
  Direktorė: Vitalija Adamonienė
  Direktorės pavaduotoja ugdymui: Laima Jusienė

  Darbo laikas:

  Lopšelis – darželis dirba visomis darbo dienomis nuo 6.30 iki 18.30.
  Šventinėmis dienomis nuo 6.30 iki 17.30.

  Direktorė – visomis darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00
  Pietų pertrauka 13.00 – 14.00

  Direktorės pavaduotoja ugdymui 8.00 – 17.00
  Pietų pertrauka 14.00 – 15.00

  Istorija
  Birštono vaikų lopšelis – darželis ,,Vyturėlis” – ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
  Steigėjas – Birštono savivaldybė.
  Įstaiga istorijos puslapius verčia nuo 1987 m. lliepos 1 dienos.

  Vizija

   Bendraujant su šeima bei kitomis institucijomis, kokybiškai ugdyti 1 – 6(7) m. vaiką, vystyti jo asmenines galias, siejant su tautos papročiais ir tradicijomis, didinti edukacinę šeimos kultūrą.

  Misija

  Birštono vaikų lopšelis – darželis „Vyturėlis“ yra paramos šeimai ir visuomenei centras, glaudžiai  bendradarbiaujantis su šeima, visuomene. Atviras pokyčiams, teikiantis kokybiškas, ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, logopedo ugdymo paslaugas.

  Tikslai:

  Telkti lopšelio – darželio  bendruomenę, ugdymo(si) kokybės ir efektyvumo gerinimui.
  Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką.
  Plėtoti  realias galimybes nuolat kelti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų veikti, remiantis aukštos darbo kokybės ir profesionalumo principais.
  Tradicijos
  Įstaiga turi tradiciją dalyvauti respublikiniuose, apskrities ir savivaldybės renginiuose, parodose, konkursuose.

  Respublikiniai renginiai:

  ,,Dainų dainelės” konkursas.

  Kūrybinių darbų parodos :

  ,,Rudens gėrybės” (vaikai ir tėvai).
  ,,Adventinis langas” (vaikai, auklėtojai, tėvai).
  ,,Dovana Lietuvai” – skirta Lietuvos tūkstantmečiui (vaikai, auklėtojai).
  ,,Mano šeima” (Vaikai, auklėtojai, tėvai).
  Žurnalo ,,Penki” konkursai.
  “Skudurinės Onutės kelionė” (auklėtojai).

  Savivaldybės renginiai:

  ,,Prie mineralinio vandens ištakų”.
  ,,Teatro dienelės darželyje – 2009 m.”.
  Fotografijos paroda “Saugioje aplinkoje, saugus vaikas”.
  Viktorima “Aš einu į mokyklą”.

  Lopšelio – darželio vaikai kasmet keliauja:

  • Eismo mokyklėlę Kaune;
  • Kauno ikimokyklines įstaigas;
  • Kauno Marių regioninio parko gamtos mokyklėlę.

  Įstaigos tradicijos:

  Organizuojame vaikų kūrybinių darbų parodas muziejuose ir bibliotekose.
  Rudens renginių savaitė.
  Sveikatingumo savaitė.
  Kalendorinės šventės.

  Vykdomos programos

  Įstaiga turi individualią ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo programa sukurta pagal ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK – 627.

  Bendroji ugdymo ir ugdymosi programa. Ugdomoji veikla grupėse planuojama pagal temas, projektus ir vaikų pasiūlytas idėjas.

  Įstaigoje vykdomi projektai:

  ,,Respublikinis projektas “Skaityk, laisvėk, tobulėk”;
  ,,Augu sveikas ir stiprus”;
  ,,Aš noriu švarios Lietuvėlės”;
  “Būk atsargus kelyje”.

  Pagal tėvų poreikius vaikams sudaromos galimybės papildomai ugdytis:

  Meno mokykloje;
  Šachmatų būrelyje;
  Šokių būrelyje.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai